All inclusive-sagsbehandlere skal sænke ledigheden i Fredericia Kommune

Da det nye jobcenter åbnede i 2015 på Danmarksstræde, var det med en forventning om at reducere ledigheden i Fredericia kommune. En række nye, konkrete tiltag hos jobcentret skal danne grobund for større beskæftigelse blandt socialt udsatte.

Fredericia kommune har siden 2015 kæmpet med stor ledighed. Nu har jobcenteret taget skeen i den anden hånd og igangsat en række tiltag for at hjælpe socialt udsatte ud på arbejdsmarkedet.

’All inclusive-sagsbehandlere’ kalder afdelingschef på jobcentret, Mikkel Schjøtt-Kristensen, dem og forklarer:

”En jobformidler med tre kasketter. Det mest normale i et jobcenter er en sagsbehandler, som siger ja og nej til ting, hvorefter borgeren selv skal opsøge videre kontakt. Vi har i stedet sørget for, at rollen som sagsbehandler, mentor og virksomhedsudbyder er én og samme person.”

Det skal være med til at sørge for, at hver sagsbehandler er med hele vejen fra start til slut i forløbet, og dermed er tættere på den enkelte borger.

Foruden sammenlægning af flere jobbeskrivelser hos de ansatte på jobcentret, er der også bevilliget flere penge til en ny afdeling, som skal hjælpe med rekruttering. Afdelingen hjælper både socialt udsatte borgere og virksomhederne med at finde den helt rigtige profil til jobbet. Det skal skabe gennemsigtighed for både borger og virksomhed.

Mange arbejdspladser

Fredericia kommune har 104 arbejdspladser per 100 indbyggere, fremgår det af kommunens egen hjemmeside. Alligevel sakker Fredericia bagud sammenlignet med nabokommunerne Vejle og Kolding. Også på landsplan er ledigheden væsentligt højere i Fredericia end gennemsnittet, viser en rapport fra Beskæftigelsesministeriet. Faktisk ligger Fredericia kommune nummer 94 ud af landets 98 kommuner målt på antal offentligt forsørgede.

Dog peger Mikkel Schjøtt-Kristensen på en mere naturlig forklaring på den manglende beskæftigelse i kommunen.

”Der, hvor vi ligger dårligt i statistikkerne er den gruppe af borgere, der er på kontanthjælp eller har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som er lidt på kant med loven. Det er ofte borgere, som har udfordringer privat.”

Det er netop denne målgruppe, de nye initiativer skal hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet.