Undersøgelse forsvandt: Skulle være med til at sikre bedre forhold på plejehjem i Fredericia

Kortspil på plejecenter i Kalundborg den15. junii 2021

På grund af en teknisk fejl mistede Danmarks Statistik og Sundhedsdatestyrelsen data fra en brugertilfredshedsundersøgelse for plejehjemsbeboere. En undersøgelse der på sigt skulle sikre mere hjemliggørelse på plejehjemmene i Fredericia Kommune. 

Danmarks Statistisk og Sundhedsdatastyrelsen var sammen om tilfredshedsundersøgelsen, der stod på fra efteråret 2020 til april 2021. Undersøgelsen var tiltænkt som fundament for videre arbejde for mere hjemlige og hyggelige plejehjem i Fredericia Kommune indenfor perioden 2021-2024. Det fremgår på dagsordenen for mødet den 23. august i Fredericia Kommunes Senior- og Handicapudvalg. En teknisk fejl gør, at indsatsen er forsinket med op til tre måneder. 

”Vi synes selvfølgelig, at det er superærgerligt. Der sker en teknisk fejl, men det er det, der sker, når man har med mennesker og computerprogrammer at gøre,” fortæller Else-Marie Rasmussen fra Danmarks Statistik, der var projektleder på undersøgelsen.

Den tekniske fejl gik ikke kun udover Fredericia Kommune. Andre af landets kommuner blev også udsat for den, og Danmarks Statistik tilbød straks alle de i alt ni ramte plejehjem, at der kunne blive lavet geninterviews. Men det tilbud var næstformand i Fredericia Kommunes Senior- og Handicapudvalg, Cecilie Roed Schultz, ikke klar over: 

”Det har jeg ikke fået noget at vide om. Det er vi ikke blevet bekendtgjort med i udvalget,” siger næstformanden.

Tre ud af de ni indblandede plejehjem fik lavet geninterviews. Resten afslog eller vendte ikke tilbage til Danmarks Statistiks tilbud.

”Lige så snart vi opdagede det, handlede vi og var fuldt transparente om det. Tre plejehjem har sagt ja og har også fået geninterviewet. Jeg synes, at det er blevet håndteret, som det skulle efterfølgende,” siger Else-Marie Rasmussen

En anden løsning

For at realisere en bedre hjemliggørelse på plejehjemmene, kigger Fredericia Kommune på andre muligheder. I stedet for at se på brugertilfredsheden i 2021 beslutter Senior- og Handicapudvalget, at de året ud undersøger tilfredsheden blandt plejehjemsbeboernes pårørende – en såkaldt pårørendetilfredshedsundersøgelse. En undersøgelse Aarhus Kommune de seneste par år har gennemført årligt og er i gang med at videreudvikle. 

”De pårørende er en stor del af dagligdagen ude på plejehjemmene. Vi ser egentlig de pårørende som en meget væsentlig spiller i forhold til at få et indblik i tilfredsheden med vores plejehjem,” siger Cecilie Roed Schultz.

I midten af september vil Aarhus Kommune dele deres spørgeskema med Fredericia Kommune, der kan bruge det, som det er eller lave justeringer på det. Pårørendeundersøgelsen forventes at kunne gennemføres i oktober eller november.