Fredericia Bibliotek får hovedrollen: Lokaldemokratiet rykker ind mellem bøgerne

Op til valget har biblioteket ofte stået for arrangementer med fokus på demokrati. FOTO: Anne Kvist Lildholdt.

Fredericia Bibliotek får en vigtig rolle i Byrådets plan om at styrke lokaldemokratiet. Det skal danne rammen for, at borgere får mere indflydelse på de politiske beslutninger i lokalområdet.  

Et forslag fra Venstre har sendt Byrådet ud på en mission for at gøre det nemmere for Fredericias borgere at deltage i de politiske beslutninger. Det drejer sig om en lang række tiltag, der skal gøre det nemmere for borgerne at møde op og få direkte kontakt til kommunens politikere.

En af de tiltag er, at høringsvar, som er folkets mulighed for at kommentere på nye forslag fra politikerne, skal blive nemmere og mere tilgængeligt for borgerne.

Og her kommer Fredericia Bibliotek ind i billedet. Det er nemlig planen, at biblioteket skal stå for at lave arrangementer, hvor politikere og borgere mødes og diskuterer, hvad der sker i kommunen. En tilføjelse til lokaldemokratiet der skal bringe borgerne tilbage til bordet og indflydelsen.

”Biblioteket er i sig selv en demokratisk institution i og med, vi er for alle. Vi er en af forudsætningerne for demokratiet, idet man kan få gratis adgang til information. Så vil vi gerne være rammen for den demokratiske samtale på et godt og ikke aggressivt niveau,” siger Jytte Bræmer, bibliotekschef på Fredericia Bibliotek.

Har erfaringer med i baggagen

Idéen med at lave mindre formelle møder mellem politikere og borgere er allerede prøvet i Aarhus. Her mødes kommunalpolitikerne med borgerne dagen før byrådsmøderne for at diskutere dagsordenen med de interesserede borgere. Og nemlig den afslappede ramme nedriver væggene mellem de to parter.

Her spiller biblioteket en vigtig rolle. For de kan sætte rammen for den demokratiske samtale, fordi de er upolitiske. De har en troværdighed og neutralitet, der hjælper med at få politik ned på et mere hångribeligt niveau:  

”De prøver jo at skabe mere borgerinddragelse, men det er en svær størrelse. For det er jo sådan i Danmark, at vi er meget interesseret, når det handler om noget, der foregår i vores egen baghave. Men at tage den mere generelle debat om holdninger og værdier, den er lidt sværere at trække folk til,” siger Jytte Bræmer.

Alligevel har Fredericia Bibliotek haft succes med at holde lignende arrangementer tidligere. Blandt andet deres tiltag Debat for Unge, der giver unge fredericianere muligheden for at møde og snakke om samfundsrelevante emner. Fredericia Bibliotek er også med i planlægningen og udførelse af aktiviteter, der skal fremme valgdeltagelsen ved det kommende kommunalvalg. Initiativer som Demokrati- og Borgerudvalget i alt har afsat 400.000 kr. til, hvoraf 15.000 kr. går til biblioteket.