Nyt initiativ skal være Lillebælts redningskrans, men det er ikke nok til at ride stormen af

Liv i Lillebælt er et nyt initiativ på tværs af Lillebælt-kommunerne, der skal vende den negative spiral som Lillebælt befinder sig i. Men en egentlig ændring kræver, at Lillebælt tænkes ind i alle kommunale beslutninger.  

Vandforholdene og det stigende iltsvind i Lillebælt sender kommunerne omkring bæltet ud i et stort fælles projekt, der skal skabe bedre forhold for både hav og dyr. For Lillebælt er presset. Fiskene og dyrelivet trives ikke længere og søger derfor andre steder hen.

Den udvikling vil Fredericia Byråd nu ændre på. Sammen med de omkringliggende 10 kommuner i Lillebælt, tager de første åretag i den fælles indsats. I denne omgang byder det på et udkast til en organisering af kommunerne. Det betyder et fælles sekretariat, der kan stå ved roret. Hvis alt går efter planen, vil hovedprojektet blive igangsat i andet kvartal af 2022.  

”Der er bred enighed på tværs af partierne om, at vi bliver nødt til at tage Lillebælts udfordringer alvorligt,” siger Christian Bro (S), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Byråd.

Og står det til Christian Bro, er Livet i Lillebælt ikke den endelige løsning. Det er nødvendigt for den videre udvikling, at statslige kræfter kommer ind over.

”Der er nødt til at være en statslig indsat. Det viser alt erfaring. Staten er lidt nemmere at få i tale når man kommer organiserede. Projektet er lige så meget for at rykke i dem,” siger Christian Bro.

De seneste mange år er der løbende konstateret dårligere vand- og leveforhold for dyr og planter i Lillebælt. Forværringerne er konsekvenser af generationers udled af alt fra spildevand til forurenende kemikalier. Det har skabt forhold, der er gunstige for alger og knap så gunstige for fisk. Og det betyder i sidste ende, at økosystemernes cyklus i Lillebælt bliver afbrudt, da der bruges mere ilt fra vandet end der tilføres.

Intentionen er god – men ambitionerne sat for lavt

Men selvom der er bred enighed om, at der skal mere til at løse problemerne i Lillebælt, mener Mikkel Martin Madsen, der er talsperson for tænketanken Geohav og kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten i Fredericia, at en stor del af problemet ligger hos kommunen:

”Det bekymrer mig en lille smule, at Fredericia Kommune vil indgå i endnu et projekt om at redde Lillebælt, når de ellers ikke rigtig har den store interesse i det. Man kan diskutere om de respektive kommuner er parat til at tage det ansvar, der følger med. De vil rigtig gerne havmiljøet, men de er også selv med til at svine det til,” siger Mikkel Martin Madsen. 

For mange af de faktorer, der går ind og påvirker Lillebælt, er beslutninger truffet af kommunen. Det betyder, at Lillebælt skal tænkes ind i alle beslutningerne, kommunen sidder med.

”Vi skal stoppe med at hælde ting ud i havet. Alt hvad der hedder spildevand – renset eller urenset. Rensningsanlæggene kan ikke rense vores spildevand i sådan en grad, at det ikke har miljøpåvirkning. Vi kræver simpelthen, at man indleder initiativer, hvor der ikke er alternativer,” siger Mikkel Martin Madsen.  

Christian Bro erkender, at kommunerne har et ansvar, idet de er ansvarlige for spildevandsplaner, rensningsanlæg, klimasikring m.m. Det har dog ikke været muligt at få en direkte kommentar på Mikkel Martin Madsens kritik af kommunen.